Статут

НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА ,ОБЩИНА МОНТАНА,КМЕТСТВО с.СМОЛЯНОВЦИ И НЧ,, НАРОДНА ПРОСВЕТА-1908’’

ОРГАНИЗИРАТ:

IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  „ЕХО ОТ СТОВЦИ”13 И 14 АВГУСТ -2022г

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”

СТАТУТ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фолклорният фестивал ,, ЕХО ОТ  СТОВЦИ’’  с. Смоляновци е международен.

2. Фолклорният фестивал ,,  ЕХО ОТ СТОВЦИ’’ има конкурсен характер. Чрез провеждането му се дава възможност за изява  на  непрофесионални групи и изпълнители от  България и други балкански държави.

3. Във фестивала могат да участват танцови фолклорни формации, певчески групи  и народни оркестри за автентичен и обработен фолклор.

II. ЦЕЛИ

1.Съхраняване и популяризиране на традициите и културните ценности на различни етнически и етнографски групи в областта и осигуряване на условия за трансмисия към следващите поколения.

 1. Предоставяне на възможност за изява на съставите и изпълнителите и създаване на условия за културен обмен.
 2. Популяризиране на фолклорния фестивал като място на дълголетна история и богати културни традиции на селото.

III. ОРГАНИЗАТОРИ

 1. Фолклорен фестивал,, ЕХО ОТ СТОВЦИ ’’се организира от Национален фонд култура , Община Монтана, Кметство с. Смоляновци и  НЧ ,, Народна просвета -1908’’ .
 2. Ръководството на събора се осъществява от организационен  комитет,  който осигурява всички необходими условия за провеждането му.

IV. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Във фолклорния фестивал,, ЕХО ОТ СТОВЦИ’’ могат да участват танцови фолклорни формации, певчески групи и народни оркестри за автентичен и обработен фолклор.
 2. Концертната програма има конкурсен характер.
 3. Кандидатите за участие във фестивала заявяват своето участие чрез специална регистрационна форма, която  е изпратена на нас, Вие отбелязвате програмата си, времетраенето на изпълненията не повече от 10 минути с изключение на обичаите до 15 минути , както и броят на участниците.
 4. Участниците във фестивала представят своя  програма при следния регламент:
 • ансамбли  за  изворен фолклор – до 10 минути;
 • танцови състави – до 10 минути;
 • певчески групи – дo 10 минути;
 • инструментални групи – до 10 минути;
 • групи за народни обичаи и обреди – до 15 минути;

                                           V.   НАГРАДЕН ФОНД

                                РАЗДЕЛ АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

ПЪРВО МЯСТО –ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 100лв.

ВТОРО МЯСТО –ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ   60лв.

ТРЕТО МЯСТО –  ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ   40лв.

                                 РАЗДЕЛ ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР 

ПЪРВО МЯСТО –ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 100лв.

ВТОРО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ   60лв.

ТРЕТО МЯСТО – ДИПЛОМА,  ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ   40лв.

                                     РАЗДЕЛ НАРОДНО ПЕЕНЕ

 ПЪРВО МЯСТО –ДИПЛОМА,  ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 100лв.

ВТОРО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ   60лв.

ТРЕТО МЯСТО – ДИПРОМА,  ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ   40лв.

                  РАЗДЕЛ ИНСРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ И ОРКЕСТРИ

 ПЪРВО МЯСТО –ДИПЛОМА,  ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 100лв.

ВТОРО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ   60лв.

ТРЕТО МЯСТО –  ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ   40лв.

„НАЙ -АРТЕСТИЧЕН КОЛЕКТИВ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ

„НАЙ- ВЕСЕЛ И АТРАКТИВЕН КОЛЕКТИВ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ

„ФОЛКЛОРЕН ЗАВЕТ – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ

„НАГРАДА НА ОБЩИНА МОНТАНА” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ

„НАГРАДА НА КМЕТСТВО с.СМОЛЯНОВЦИ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ

„НАГРАДА НА НЧ „НАРОДНА ПРОСВЕТА-1908” –ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ

„СТИЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ

„НАГРАДА ЗА УЧАСТИЕ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ

„НАГРАДА ЗА УЧАСТИЕ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ

,, НАГРАДА НА НФК’’ – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ

6 .Заявка за участие се изпраща до 30.06. 2022г. на  e-mail: chitalishte3@abv.bg или  dimitrina_080207@abv.bg 

или на адрес:

3450 с. Смоляновци, oбщ. Монтана

ул. ,, Георги Димитров ’’ №38

НЧ,, Народна просвета-1908’’

Ирена Ангелова Василева

7. Задължително е посочването на телефон за обратна връзка. 

За допълнителна информация и справки на телелефони:

0882515957 – Ирена Василева

0886091602 – Димитрина Петрова

– ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ЗАЯВКИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРОГРАМАТА Е ЗАПЪЛНЕНА.