П Р О Т О К О Л

Днес, 13 август 2022 г., след приключване на Четвърти международен фолклорен фестивал ,,ЕХО от СТОВЦИ“ – с. Смоляновци” – 13 август 2022 г.
жури в състав:

1. Д-р Ваня Монева – председател – диригент   и   преподавател   в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ – София

и членове:

2. Д-р Димитър Христов   –   диригент   на   Оркестъра   за   народна музика на БНР

3. Деница Шивачева – експерт в Регионален експертно-консултански и информационен център ,,Читалища“ – Монтана

определи следното:

На фестивала се представиха фолклорни формации /певчески, инструментални и танцови състави, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители, инструменталисти, представители на народни читалища, пенсионерски клубове и други формации от различни области на България и чужбина.

След обстойно гледане, прослушване и оценяване на групите, формациите и индивидуалните изпълнители, представили се на конкурса, журито класира следните групи и индивидуални изпълнители:

 РАЗДЕЛ АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

ПЪРВО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 100 лв. – Група за автентичен фолклор ,,Фолклорен извор’’ с ръководител: Надка Томова – НЧ ,, Просвета – 1907’’ с. Бръшляница, общ. Плевен

ВТОРО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 60 лв.-

Група за автентични песни ,,Чавдар” с ръководител Цветанка Георгиева

ВТОРО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 60 лв. – Певческа група за автентичен фолклор с ръководител Асен Асенов – НЧ „Изгрев– 1927“ –  с.Студено Буче“, общ. Монтана

ТРЕТО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 40 лв. –  Фолклорна група ,,Цибрица“ с  ръководител Иванка Николова  – НЧ „Просвета –  1928” с. Славотин,  общ. Монтана

 РАЗДЕЛ ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

ПЪРВО МЯСТО –ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 100 лв. –  Фолклорна група за народни песни с ръководител Любомир Гешковски – НЧ „Съзнание -1899” – с.Типченица, общ. Мездра

ВТОРО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 60 лв. – Група за народни песни ,,Китка“с ръководител Любомир Гешковски   НЧ „Просвета -1935” – с. Спанчевци, общ. Вършец

ТРЕТО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 40 лв. – Група за изворен фолклор „Росен здравец“,  с ръководител Любомир Гешковски –  НЧ „Просвета  – 1946’’ с. Долно Озирово, общ. Вършец

РАЗДЕЛ НАРОДНО ПЕЕНЕ

ПЪРВО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 100 лв. – Николинка Георгиева – НЧ „Надежда – 1900“- с. Чавдар, общ. Чавдар, обл. Софийска

ВТОРО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 60 лв.

Цветанка Георгиева – НЧ ,,Надежда – 1900’’ с. Чавдар , общ. Чавдар, обл. Софийска

ТРЕТО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 40 лв.

Рафаела Паскалева – НЧ „Просвета -1935” – с. Спанчевци, общ. Вършец

РАЗДЕЛ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ И ОРКЕСТРИ

ПЪРВО МЯСТО –ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 100 лв. Славейко Цветанов – НЧ „Народна просвета – 1908’’с. Смоляновци, общ. Монтана

ВТОРО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 60 лв. – не се присъжда

ТРЕТО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 40 лв. – не се присъжда

РАЗДЕЛ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ

ПЪРВО МЯСТО –ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 100 лв. – Танцова група за обработен фолклор с ръководител Цецка Иванова НЧ „Пробуда – 1926“-  с. Липен, общ. Монтана

ВТОРО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 60 лв. – Състав за изворен фолклор ,,Зеляница“ с ръководител Боян Георгиев, НЧ ,,Възраждане – 1932’’ гр. Бойчиновци

ТРЕТО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 40 лв. – Младежки танцов състав ,,Ружинско хоро“ с ръководител: Румяна Илиева, НЧ „Христо Ботев – 1898“ – с. Ружинци, общ. Ружинци

ТРЕТО МЯСТО – ДИПЛОМА, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 40 лв. – Танцов състав ,,Надежда“ с ръководител Кирил Христов, НЧ „Съзнание – 1915’’ –  с. Септемврийци, общ. Вълчедръм

НАГРАДИ ЗА:

„НАЙ-АРТИСТИЧЕН КОЛЕКТИВ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Танцова формация „Зора“ с ръководител Албена Денова, НЧ „Просвета – 1891”, гр. Брусарци

„НАЙ-ВЕСЕЛ И АТРАКТИВЕН КОЛЕКТИВ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ -Танцов състав ,,Братанче“ с ръководител Стоян Манчев – НЧ ,,Св.св. Кирил и Методий – 1933’’ – с. Братаница, общ. Пазарджик

„ФОЛКЛОРЕН ЗАВЕТ – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Група за Автентичен фолклор „Расоха“ с ръководител Асен Асенов, НЧ „Димитър Вълнев  – 1903“ – с. Расово, общ.Медковец

„НАГРАДА НА ОБЩИНА МОНТАНА” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Танцов ансамбъл „Пъстрина“ – НЧ „Разум 1883“ – гр. Монтана

„НАГРАДА НА КМЕТСТВО с. СМОЛЯНОВЦИ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ –

Дует: Иванка Николова и Славейко Славчов, НЧ „Просвета –  1928” с. Славотин,  общ.Монтана

„НАГРАДА НА НЧ „НАРОДНА ПРОСВЕТА-1908” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Емилия Григорова – НЧ „Събуждане – 1922”, с. Стубел, общ. Монтана

„СТИЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Нефише Калинова – Kултурен клуб на пенсионера ,,Бяла злата’’ – гр. Бяла Слатина

„НАГРАДА ЗА УЧАСТИЕ И ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Танцов състав „Джордже Генчич“- Дом на културата „Велики Извор“- общ. Зайчар, Република Сърбия

„НАГРАДА ЗА УЧАСТИЕ И ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ” – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Евелина Миланова – НЧ „Просвета – 1891”, гр. Брусарци

„НАГРАДА НА НФК“ – ДИПЛОМА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Тодор Павлов – с. Бели мел, общ. Чипровци

,,НАГРАДА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „ЕХО ОТ СТОВЦИ“ –ГРАМОТА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Група за Автентични обичаи и обреди с ръководител Атанаска Луканова – НЧ „Пробуда – 1928“ – с. Крапчене, общ. Монтана

„НАГРАДА НА IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ,,ЕХО ОТ СТОВЦИ“ – ГРАМОТА И ЗЛАТЕН МЕДАЛ – Женски народен хор с ръководител Маестра Юлияна Антимова  – НЧ ,, Просвета -1925’’ – гр. Мездра

„СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЧ „НАРОДНА ПРОСВЕТА – 1908“ – СМОЛЯНОВЦИ“, ПЛАКЕТ С МЕДАЛ И ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 100 лв. – Танцов състав за обработен фолклор „Огнени сърца“ при НЧ „Народна просвета -1908” – с. Смоляновци, общ. Монтана с ръководители: Ралица Цветелинова и Светослав Митков

Журито присъди

и следните призове на:

1. Рафаела Паскалева – НЧ „Просвета -1935”  с. Спанчевци, общ. Вършец

2. Силвия Борисова – Обединена школа по изкуствата ,,Добри Христов“ при НЧ „Разум 1883“ – гр. Монтана

3. Певческа група ,,Учиндолчета’’ с ръководител Мариян Туджаров, НЧ „Бъдеще – 1927’’- с. Тодорово, общ. Плевен

4. Танцов състав „Огнени сърца“ при НЧ „Народна просвета -1908” – с. Смоляновци, общ. Монтана с ръководители: Ралица Цветелинова и Светослав Митков

5. Танцов състав за изворен фолклор „Детелини“ с ръководител Боян Георгиев, НЧ ”Еленко Ценов – 1896’’  – с. Горно Церовене, общ. Монтана

6. Цецка Спасова – НЧ ”Пробуда – 1926’’ – с. Липен, общ. Монтана