ПОКАНА

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР

Имаме  удоволствието да Ви поканим на IV   международен фолклорен фестивал    ,,ЕХО ОТ СТОВЦИ’’ 2022 г.

    IV  международен  фолклорен фестивал ,,  ЕХО ОТ СТОВЦИ’’ ще се проведе  13 и14 август 2022 год. в  с. Смоляновци, общ. Монтана. 

   Заявка за участие може да направите по пощата на посочения по горе адрес или чрез електронна поща, а именно:  chitalishte3@abv.bg.  или dimitrina_080207@abv.bg.

  Официалният срок за приемане на заявки е до 30.06.2022 г.

IV международен фолклорен фестивал ,, ЕХО ОТ СТОВЦИ’’ се реализира  с финансовата  подкрепата на Национaлен фонд ,, Култура’’, Община Монтана, Кметство с. Смоляновци и НЧ,, Народна просвета-1908’’.

    За участие каним: Читалищни колективи за изворен фолклор: песни, танци , народни  обичаи , и др. 

Фестивалът  има  конкурсен характер.

Фестивалът ще се журира от компетентно жури , което ще бъде на разположение   на участниците.

Всички участници ще получат, грамоти и почетния знак на фестивала – белоглав орел, символа на с. Смоляновци.

Транспортът,нощувките и изхранването  е за сметка на участниците.

Основната цел на фестивала е да съхранява и популяризира българските песни, танци, традиции и обичаи. Състезателният характер на конкурса мотивира участниците да покажат най-доброто от себе си. Фестивалът е място,  където се  създават запознанства и нови приятелства.

Надяваме се да приемете  поканата и да бъдем заедно в дните на 13 и 14 август 2022г.

Конкурсната програма ще се състои на 13 август 2022г.

              

            Председател  НЧ” Народна просвета -1908’’

                                                                                       /   С. Славчов /                                                                                                                   

ЗАЯВИ УЧАСТИЕ