За нас 

Дейността на НЧ „Народна просвета-1908“ датира от 1908 г., когато в едно малко помещение са поставени книги. През следващите години заедно с библиотечната дейност започва и развитието на читалищната самодейност с театрални и певчески групи.

1951 г. – Горан П. Ваков е Председател на читалището. Читалищната и библиотечната дейности са се осъществявали от учителския колектив и от изявени жители на селото.

с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана

Разположено е в полите на Широка планина на двата бряга на река Цибрица. Южно от селото е веригата на Широка планина.
Северно от селото има вековен цер. До него са разкрити основите на римска наблюдателна кула, а 100-200 метра по-надолу в местността Селище се намират развалините на римското укрепено селище. На около 6 км западно от селото е скалистият връх Стоовци, опасан от 4 скали, наречени Купните. Те са ползвани от римляните и по-късно, по време на двете български царства, като сигнално укрепление.

0
Жители
0 %
Възрастно население
0 %
Млади
0 %
Средна възраст

Детска градина

–  около 15 деца

Основно училище

– около 40 ученици