НЧ,, НАРОДНА ПРОСВЕТА-1908’’

IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 

„ЕХО ОТ СТОВЦИ”13 И 14 АВГУСТ -2022г

Как започна "Ехо от стовци"

На 13-14 август 2016 година беше първият фестивал "Ехо от стовци", който събра 44 самодейни групи с близо 1000 певци и танцьори от България, Румъния и Сърбия.

От къде идва името?

Фестивалът взема името на легендата за извисяващия се над селото връх Стовци. Според нея стадо овце, което пасяло на върха, от радост, че видяло пастира си, го наобиколило и избутало в пропаста. Когато той полетял, стоте овце също се хвърлили от върха по него. От тогава той носи името“Сто овци“.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР

След две години прекъсване отново успяхме да организираме нашата гордотст "Ехо от Стовци" .Четвъртият Международен фолклорен фестивал "Ехо от Стовци" се проведе през почивните дни на 13 и 14 август 2022 год. в  с. Смоляновци, общ. Монтана. 

Над 2000 самодейци се присъединиха към нас

Целта на фестивала е чрез провеждането му се дава възможност за изява на самодеини групи и изпълнители от региона, страната и други Балкански държави.

Дефиле от мажоретки и духов оркестър премина през централната улица на селото начело с Архимандрит Антим, кметът на община Монтана Златко Живков и кметът на Смоляновци Пламен Лилчов. На специално подготвената сцена водосвет отслужиха Архимандрит Антим, отец Ангел и протоирей Славейко.

Присъединете се към нас

Основната цел на фестивала е да съхранява и популяризира българските песни, танци, традиции и обичаи. Състезателният характер на конкурса мотивира участниците да покажат най-доброто от себе си. Фестивалът е място,  където се  създават запознанства и нови приятелства.

114 години пазим традициите

Дейността на НЧ „Народна просвета-1908“ датира от 1908 г., когато в едно малко помещение са поставени книги. През следващите години заедно с библиотечната дейност започва и развитието на читалищната самодейност с театрални и певчески групи.

1951 г. – Горан П. Ваков е Председател на читалището. Читалищната и библиотечната дейности са се осъществявали от учителския колектив и от изявени жители на селото.

Адрес

с. Смоляновци, общ. Монтана ул. Георги Димитров №38

Имейл

chitalishte3@abv.bg

Phone Numbers

0882515957/ 0886091602